Τρόπος δημοσίευσης νέας αγγελίας για θέση εργασίας

Με τον παρακάτω τρόπο, μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις να ανεβάζουν τις αγγελίες τους στη σελίδα μας.

Τρόπος δημοσίευσης νέας αγγελίας για θέση εργασίας

Μικρή Επιχείρηση

0

  • Δημοσιεύστε 1 θέση εργασίας
  • Επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις των θέσεων εργασίας
  • Δείτε την κατάσταση από τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγάλη Επιχείρηση

0

  • Δημοσιεύστε μέχρι 20 θέσεις εργασίας
  • Επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις των θέσεων εργασίας
  • Δείτε την κατάσταση από τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ